.Zdroj: .

Vítejte u ON-LINE přenosu ze zámku v Kravařích, prostřednictvím kterého vám přineseme aktuální dění z akce Setkání Sdružení obcí Hlučínska.

Začátek této akce je naplánován na 9:30.

9:30

Úvodní slovo si vzal šéfredaktor Deníku region severní Morava a Slezsko Martin Pleva. Na začátku vystupují Seniorky z Bolatic.

9:35

Slovo si bere předseda Sdružení obcí Hlučínska, starosta obce Bolatice, Herbert Pavera, který poděkoval zejména všem partnerům a členům, kteří přišli na dnešní setkání.

9:41

Další slovo si bere bývalý místopředseda SOH, bývalý starosta obce Hať, Pavel Kotlář.

9:45

Slovo si bere starosta města Hlučín, místopředseda SOH, Pavel Paschek, a shrnuje aktuální situaci v regionu.

9:50

Ředitel Muzea Hlučínska, Metoděj Chrástecký, si vzal slovo a mluví o tom, jak vnímá Hlučínsko on z jeho pohledu.

Setkání Sdružení obcí Hlučínska pořádané redakcí Opavského a hlučínského deníku a eventovým oddělením Deník s vámi z vydavatelství Vltava Labe Media 17. dubna 2019 v Kravařích.Zdroj: Deník / Vladimír Pryček

9:52

Herbert Pavera:

Musím poděkovat našim předchůdcům SOH, kteří toto sdružení založili v roce 1991. Během několika let se staly všechny obce součástí sdružení, i když ze začátku tomu tak nebylo. Hlučínsko si prošlo těžkou historickou situací, kdy území se měnilo mezi jednotlivými státy a ti lidé vždycky drželi pohromadě a to dokázalo i studium odborníků, kteří sledovali mezigenerační proměny života na Hlučínsku a zjistili, že jsme zvláštní region, což nás nesmírně potěšilo a jsme na to hrdí.

Svědčí to o tom, že naše generace drží spolu a věřím, že SOH bude fungovat ještě spoustu let a dosáhne tak cílů, které jsou ještě před námi.

10:05

.Zdroj: .Dostáváme se k dalšímu bodu dnešního setkání, a tím jsou Kulturně společenské akce.

Monika Brzesková, místopředsedkyně SOH, starostka města Kravaře, zve všechny na otevírání turistické sezony, které proběhne na zámku v Kravařích, a to v neděli, 28. dubna od 10 do 17 hodin.

Pavel Paschek:

Příští rok, kdy si budem všichni připomínat 100 let vzniku Hlučínska, padlo pořádání oslav na město Hlučín. Nevím, jeslti to máme za trest, ale doufám, že vše proběhne v pořádku.

Herbert Pavera:

Kravařský odpust je druhá největší pouť, jezdí tady návštěvníci z Polska a celé republilky. Další známe poutě jsou určitě v Píšti, Kobeřicích … Máme zde další akce, jako kácení majky, zpívání koled, někde mají pochody strašidel, takže lidé na Hlučínsku jsou pracovití, aktivní.

Monika Brzesková:

Vrátím se k odpustu a využiju toho, že zde máme zástupce policie, hasičů. I jim patří velký dík, že s námi spolupracují a zabezpečují tyto akce.

Pavel Paschek:

Já bych zmínil ještě Štěrkovnu Open Music. Měli jsme schůzku s policií, takže tyto akce se se složkami musí domlouvat opravdu dopředu a já všem také děkuju. Zmíním i festival ohňostrojů, který se spojuje s tradicí krmaše. Zmíním ještě festival, který naše město pořádá na začátku prázdnin, tedy na konci školního roku. Věřím, že hlučínské jezero má velký kulturní potenciál do budoucna.

.Zdroj: .

Monika Brzesková:

Důležité je i propojení v rámci cyklostezek. V Oldřišově se bude otevírat cyklostezka, máme cyklostezku z Kravař do Hlučína, připravují se nové cyklomapy a určitě je z čeho vybírat a doporučuju navštívit i malé obce, které jsou dnes krásné a stojí za návštěvu.

Herbert Pavera:

Hlučínsko je specifické i tím, že má i lázně, které se nacházejí v Bělé. Jsou tam krásné bazénky, všichni jsou srdečně zvaní.

Pavel Kotlář:

Mezi nápady, kterými jsme se inspirovali v zahraničí, patří i právě cyklostezky a odpočívadla. Důležité je také setkávání schol a chrámových sborů. Víra v minulosti byla totiž základním prvkem Hlučínska. Kupříkladu Haťské dožínky vznikly spontánně, v průvodu jede 75 alegorických vozů a přijíždějí lidé i odjinud než z regionu, což je také velké pozitivum.

Setkání Sdružení obcí Hlučínska, 17. dubna 2019 v Kravařích. Na snímku Monika Brzesková.Zdroj: Deník / Vladimír Pryček

10:25

Dalším bodem jsou připravované oslavy 100 let připojení Hlučínska k Československu.

Metoděj Chrástecký:

Budeme si připomínat především 100 let Hlučínsko a bylo by dobře, kdybychom se na tyto oslavy mentálně připravili. Připravujeme přednáškový cyklus s názvem O Hlučínsku s odstupem a jezdíme po obcích, kde probíhají přednášky na různá témata. Máme za sebou pár přednášek a vždycky se setkávají s velkým úspěchem. Po přednášce probíhá beseda, diskuze.

4. února 2020 v úterý to bude přesně 100 let a hned druhý den na to bude navazovat konference studenstká. Bude se uskutečňovat také výstava, která bude vystihovat život na Hlučínsku. Padl i návrh na pořádání filmového festivalu, na kterém by se promítali filmy, které byly o Hlučínsku natočené.

Alena Janošová, profesorka na Gymnázium Hlučín:

Bude se také oslavovat stoleté založení Hlučínského gymnázia. Na programu oslav už pracujeme zhruba od září roku 2018, nástřel programu už nějaký je, chystáme i ples gymnázia v republikovém duchu, dále máme v plánu různé besedy, přednášky s vybranými osobnostmi, tématické dny pro veřejnost, během prázdninových měsíců exkurze, výlety, prázdninové autobusy. Hlavní program oslav je plánován na víkend 18. - 20. září 2020, kdy v pátek by se měl konat program na náměstí pro veřejnost provázený kulturním programem v kulturním domě.

Pavel Paschek: 

Pan ředitel Muzea Hlučínska to vystihl dokonale. Jsme přesvědčen o tom, že drtivá většina plánovaných akcí se podaří. Líbí se mi myšlenka panelové výstavy přímo ve městech, na tohle se těším a jsem moc rád, že se na tuto akci všichni chytli. 

Daniel Havlík, starosta Ludgeřovic:

Loni jsme vyzkoušeli akci vojenských historických klubů. Klubů přijela celá řada, pojali jsme to tak, že budeme představovat vojenskou techniku pro veřejnost. Byli jsme poměrně v šoku, protože klubů přijelo opravdu hodně, akce bude letos znovu. Přidala se k nám i Armáda ČR. Počítáme se spoluprací s Muzeem Hlučínska, s našimi vojenskými kluby, kterých je na Hlučínsku celá řada. I tahle akce může být na Hlučínsku velice zajímavá. 

.Zdroj: .

10:45

Dalším tématem je spolupráce s partnery, podníkateli, muzei a divadly.

Herbert Pavera:

Zmínil bych zejména polské partnery, se kterými spolupracujeme od roku 2011. Pochopili jsme, že je důležité mít partnery v Polsku. Neustále děláme projekty a připravujeme další. V rámci dalších projektů jsme pořádali různé akce ohledně cyklostezek, zajistili jsem turistickou aplikaci, pořádaly se workshopy, pracujeme na mapování invaziních rostlin v našem regionu. Věřím, že tato spolupráce bude pokračovat dál.

Velmi nám pomáhají také střední školy,které nám například poskytují studenty k řešení různých problémů. Co se týká vysokých škol, tak jsme také řešili se studenty v rámci bakalářských prací problémy, které potřebujeme vyřešit. Vyzdvihl bych i spolupráci s muzei, děkuji všem za spolupráci a za tvoření našich expozic. Spolupracujeme i s divadlem, naše amatérské soubory také vystoupili už i v opavském divadle, takže i za tuto propagaci děkujeme.

Určitě bych chtěl poděkovat také za spolupráci s MAS Hlučínsko a policii ČR a doufám, že tato spolupráce bude pokračovat i nadále.

Děkuji také za spolupráci s farnostmi, zmíní i opavskou a hlučínskou charitu, se kterými spolupracujeme v rámci sbírek, které pomohu těm, kteří tuto pomoc potřebují. Děkuji také za spolupráci s úřadem práce v Opavě. Ve Slezské nemocnici v Opavě každoročně darujeme krev, takže v téhle akci a spolupráci chceme také pokračovat. Spolupráce s hašičije neskutečně dorbá v tom, že kdykoli potřebujeme na akce nějakou techniku, vždy nám vyhoví.

Spolupracujeme i s Opavským Slezskem, městem Opava, propagujeme společně Hlučínsko a nesmím zapomenout také na mikroregiony Opavska, Hvoznice a další, které s námi spolupracují a řešíme s nimi problémy. Určitě by se našli i další spolupracující subjekty, na které bych nechtěl zapomenout. Chtěl bych poděkovat našim spisovatelkám, které popisují život na Hlučínsku a vydávají tak zajímavé publikace.

11:05

Přesouváme se k dalšímu tématu, kterým jsou problémy, které trápí SOH.

Herbert Pavera:

Setkání Sdružení obcí Hlučínska, 17. dubna 2019 v Kravařích. Na snímku Herbert Pavera.Zdroj: Deník / Vladimír PryčekProblémů je samozřejmě víc, ale já bych ještě rád vyzvedl věci, které jsme udělali. Musím poděkovat našim odborníkům za to, že loni připravili pro děti přírodovědu a učebnici a přírodě Hlučínska, která putovala do všech škol na Hlučínsku.

Bojujeme víc jak dvacet let za silnici I/56, myslím si, že letos se začíná už blýskat na lepší časy, máme už trošičku otevřené dveře na ŘSD, připravuje se dilomová práce na nový most přes řeku Odru, dělají se další kroky, aby se rozjela výstavba a příprava této silnic, věřím, že tento rok bude zlomový a my budeme mít pozitivní zprávy pro naše občany. Musím říct, že buhožel se to dotkne i našich podnikatelů, které to omezí v tom, že nebudou mít takový prostor pro prodej jejich služby, ale věřím že je čas se na to připravit.

Trápí nás také neskutečná byrokracie ze strany státu. Věřím, že obcím přijde více peněz, že se nebudou trápit zbytečnou administrativou.

Dalším problémem je i ovzduší, máme zde hodně prachu, mluvil jsem s lidmi, kteří se zabývají tímto problémem a ti mi řekli jednoduchou radu. Topit v ekologických kotlích. Obyčejné zametání cest má pozitivní vliv na to, aby na Hlučínsku bylo prachu méně. Měli bychom ještě více apelovat na naše občany, i když besed na toto téma se koná hodně. Věnujeme se i třídění odpadu, takže snad tyto aktivity povedou k tomu, že na HLučínsku bude ještě čistší ovzduší, než nyní.

Pavel Paschek:

Také věřím, že ohledně silnice I/56 se blýská na lepší časy. Začne se dělat nová dopravní studie, bude se zpracovávat ekonomika dopravy, její efektivita … Pracujeme na malém obchvatu v Hlučíně a myslím, že to je první krok k tomu, aby se začal stavět velký obchvat Hlučína. Věřím, že i vybudování tohoto malého obchvatu přispěje k tomu, aby se zlepšila situace v Hlučíně. 

11:15

Monika Brzesková právě otevřela volnou diskusi, kde si vzal úvodní slovo Pavel Kotlář.

Setkání Sdružení obcí Hlučínska skončilo.