Mezi panelisty byli Vladimír Kravjanský, předseda představenstva Okresní hospodářské komory Benešov; Jarmila Slavá, čestná ředitelka Okresní hospodářské komory Benešov; Jan Chuchler, vedoucí odboru školství Krajského úřadu Středočeského kraje a Miloš Rathouský, gestor oblasti vzdělávání ze Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Deník s vámi aneb Setkání TOP zaměstnavatelů regionu Benešovska,Zdroj: Deník/Michal BílekTématem setkání bylo duální vzdělávání. Právě o něm na začátku setkání hovořil Miloš Rathouský, gestor oblasti vzdělávání Svazu průmyslu a dopravy ČR. Ten vysvětlil, že určitým krokem je využívání prvků duálního vzdělávání, která lze shrnout do zhruba pěti kroků.

Žáci se podle něj musejí co nejvíce pohybovat na pracovním prostředí firem. Dále musí být možnost uzavírat smlouvy mezi žákem a firmou. Za třetí musí mít firmy zaměstnanci, kteří jsou pověření vzdělávat žáky na pracovišti.

Dalším kritériem je možnost daňových odpočtů pro firmy, které investují do vzdělání. „Posledním prvkem by měla být celoplošná, ale i regionální predikce potřeb trhu práce,“ vysvětlil.

Deník s vámi aneb Setkání TOP zaměstnavatelů regionu Benešovska,Zdroj: Deník/Michal BílekVedoucí odboru školství Krajského úřadu Středočeského kraje Jan Chuchler k duálnímu vzdělávání podotkl, že největší problém je ten, že ve firmách nejsou pedagogičtí pracovníci. „Podle zákona musejí děti vzdělávat právě oni,“ nastínil problém vedoucí odboru.

V současné době zákonodárci tak pracují na řešení této situace. „Zaměstnanci firem jsou profesionálové ve své branži,“ podotkl Jan Chuchler. Podle něj takový člověk předá žákům více než pedagog, který sice má vystudovanou vysokou školu, ale nezná postupy, které souvisejí s výrobou a prací, která žáky v budoucnosti čeká.

Deník s vámi aneb Setkání TOP zaměstnavatelů regionu Benešovska,Zdroj: Deník/Michal Bílek

Vladimír Kravjanský z Okresní hospodářské komory Benešov konstatoval, že zákony jsou velmi komplikované. „Duální vzdělávání je přitom něco, co je nutné. Žijeme v turbulentní době, kde jsou nové věci každý den,“ poznamenal a zdůraznil, že žáky není možné učit staré technologie, musí znalosti získávat přímo u zdroje. Zde ale systém naráží na složitou legislativu. „Jestli chcete, aby další generace byla dobrá, musíte nechat učit ty nejlepší lidi, kteří jsou profíci,“ prohlásil.

Téma duálního vzdělávání a oslovování mladších generací vyvolalo diskuzi. Do té se přihlásil i Lukáš Skřivan, jednatel společnosti Kemper, který zmínil jinou problematiku vzdělávání. „Měli bychom začít u pramene. Děláme rodinné dny pro naše pracovníky, už tam se snažíme ovlivňovat rodiče, aby viděli, že by se jejich děti jednou u nás měli dobře,“ vysvětlil.

Podle něj je potřeba šikovných pracovníků ke strojům. „S kluky mluvíme, když k nám chodí na praxi. Často slyším, že demotivátory jsou přímo pedagogové, že nemají ten správný kontakt s prostředím,“ poznamenal jednatel, podle kterého by opravdu bylo lepší nedávat odborníky do škol, ale pedagogy do firem.

Deník s vámi aneb Setkání TOP zaměstnavatelů regionu Benešovska,Zdroj: Deník/Michal Bílek

Systém trhu práce a přípravy nových pracovníků by se však mohl brzy zlepšit. Jarmila Slabá, čestná ředitelka Okresní hospodářské komory Benešov, hovořila na setkání o novém projektu predikce trhu práce. Systém by měl monitorovat aktuální trendy, pomocí kterého by firmy mohly hledat absolventy; a naopak školáci by mohli snadno zjišťovat, jaký obor se jim vyplatí studovat, aby našli po škole uplatnění. „Aktuálně probíhá zkušební testování, data se do systému vkládají a ověřují se, zda jsou plnohodnotná,“ vysvětlila.

Ilustrační foto
Pro školáky připravují kantoři řadu novinek

Seznam účastníků setkání TOP zaměstnavatelů regionu pod záštitou Svazu průmyslu a dopravy ČR
FIRMY

KAVALIERGLASS, a.s.
BAEST Machinery Holding, a.s.
BCS Automotive Interface Solutions s.r.o.
BENEA, s.r.o.
KEMPER, spol. s r.o.
NVision Czech Republic a.s.
SELLIER BELLOT, a.s.
ČEZ, a.s.

ŠKOLY
Integrovaná střední škola technická, Benešov, Černoleská 1997
Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1
Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola Benešov, p.s.
Střední odborné učiliště stavební, Benešov, Jana Nohy 1302
Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131

Zjistit více o zaměstnavatelích v regionu máte možnost ZDE

Nemocnice Rudolfa a Stefanie v Benešově.
Peníze kraje pomohou benešovské nemocnici natřikrát