Projekt Deník s vámi.Zdroj: grafika DeníkPrůběh celého setkání jste mohli sledovat on-line na našem webu. Redakce také připraví speciální přílohu, která čtenářům přiblíží vše, co se na Setkání s hejtmanem dělo. 

Řeč přišla na modernizaci výstavby nemocnic v souvislosti s ohledem na způsob léčby a požadavky moderní medicíny, pohled lékařů a pracovníků lékařské péče na modernizaci a financování krajských nemocnic. 

ON-LINE

14.40 - Tímto končí beseda na téma zdravotnictví. U konce je též náš on-line. Děkujeme za pozornost. Více se o moderované diskuzi dočtete ve čtvrtečním vydání Libereckého deníku. 

14.38 - Debata byla ukončena. Petr Vodseďálek poděkoval zúčastněným a nastal prostor k volné diskuzi. 

14.35 - Richard Lukáš se vyjádřil i k problematice frýdlantské nemocnice. „Chceme situaci od 1. července obracet k lepšímu a začneme s tím hned, jak nám v tom nebude nikdo bránit.“ „Jsme připraveni financovat pohotovost ve Frýdlantu, aby lidé přestali využívat KNL a to ještě tou nejdražší formou – tedy pomocí záchranné služby. Nebude tam porodnice ani chirurgie, protože medicína je dnes jinde, než před 20 lety, ale budeme se snažit zachovat vše, co bude pro Frýdlantský výběžek přínosné a důležité,“ doplnil hejtman.

14.30 - „Ukrajinské sestry jsou skvělé, jsme rádi, že je tu máme, ale ony nás nezachrání,“ doplnila Frafová. Zmínila, že se zvyšuje i věkový průměr sester. Mladí lidé chtějí volný čas, bojím se toho, že až ty sestra skončí, jak to bude vypadat.

14.27 – Za důvod nedostatku personálu označil Přemysl Sobotka systém vzdělávání. Problémem je podle něj i migrace zdravotníků. Naši odcházejí na západ. K nám míří zdravotníci z východu. To má ovšem háček. „Pokud naše vláda nezmění pravidla pro možnost příchodu kvalitních zdravotník z východů, tak na to doplatíme,“ řekl náměstek Sobotka. Kalenský vidí problém i ve vlastních řadách. „Tak dlouho jsme zdůrazňovali, jak je zdravotnická profese náročná a špatně odhodnocená, že bych to také jako otec svým dětem nedoporučoval. Souhlas vyjádřila i Fraufová: „Souhlasím s panem ředitelem, že image sestry není brána, jak by se mělo.

14.25 - S předchozími slovy souhlasí i ředitel Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici Jiří Kalenský: „Pokud nebude majetková provázanost, nebude jednoduché koncepci řešit. Zatím do toho vstupují jednotlivá zastupitelstva, což je často problém.“ Do debaty vstoupil hejtman Martin Půta s tím, že pokud se nemocnice dostanou do problémů, nemají jiná východiska, než se slučovat. Jako příklad uvedl sloučení nemocnice v Semilech s nemocnicí v Jilemnici. „Ta dohoda bude nutná, ale nedojde k ní dříve, než se nemocnice nedostanou do skutečné krize.“

Setkání s hejtmanem Libereckého kraje proběhlo ve středu 24. dubna 2019 v Liberci.Zdroj: Deník / Kamil Košun14.20 - Na řadu přišla kromě modernizace KNL také krajská koncepce zdravotnictví. „Koncepce existuje od roku 2016 a je postavena na bázi čtyř páteřních nemocnic. Ty tvoří KNL a nemocnice v Jablonci, České Lípě a Jilemnici,“ řekl náměstek hejtmana pověřený řízením rezortu zdravotnictví  MUDr. Přemysl Sobotka. K dalšímu prohloubení této koncepce by bylo vhodné vytvoření holdingu. Tomu však podle něj brání majetková roztříštěnost nemocnic, kdy některé patří kraji, jiné městům a další jsou soukromé. „Koncepce je, ale chybí majetková linka,“ zmínil Sobotka.

14.15 - Jak se k tomu staví akcionáři? „Není pro mě úplně jednoduché vysvětlit našim zastupitelům, že mají 20 let posílat poměrně vysokou částku na financování krajské nemocnice, na druhou stranu bez KNL by nemocnice v Turnově nefungovala tak, jak funguje dnes,“ řekl starosta Turnova Tomáš Hocke.

14.05 - Hejtman Libereckého kraje se vyjádřil k tomu, jak se bude hradit dofinancování. „Musíme se dohodnout jako akcionáři, a doufáme, že do konce pololetí vznikne dohoda. Nyní se jedná o struktuře dofinancování. Chceme udělat krok odpovědně, abychom nezadlužili kraj,“ sdělil. Hejtman také kritizoval systém financování zdravotnictví státu, kdy do fakultních nemocnic jde nepoměrně víc peněz.

Setkání s hejtmanem Libereckého kraje proběhlo ve středu 24. dubna 2019 v Liberci.Zdroj: Deník / Kamil Košun13.55 - Generální ředitel KNL MUDr. Richard Lukáš pojmenoval hlavní důvody, které vedly k nutnosti modernizace. „Nemáme kvalitní urgentní příjem. Dále postrádám dopravní obslužnost, nezajíždí sem MHD. Chybí komfort pro pacienty, výjimkou nejsou pokoje pro 6 lůžek. Máme 37 budov, jejich průměrné stáří je 70 let.  Například přístroje pro onkologii jsme museli řešit různými přístavky, vývoj medicíny jde rychle dopředu a my nemáme prostor, kam nové přístroje dávat. Obsah není slučitelný s formou. Tohle všechno by měla modernizace řešit. A měla by být taková, aby dalších 40 let odolala zastarávání.“

Zároveň se o ni obává. „První bude dost drahá, bude potřeba hodně peněz, argumentace a dost morální síly, aby se nezastavila,“ zdůraznil MUDr. Lukáš.

13.50 - Jak bude pavilon vypadat: začne příjem – urgentní část včetně zobrazovacích systémů, laboratoře a hematologie. Na dalším patře budou operační sály a pokoje a urgentní zákrokové sály kardiologie. Bude následovat ARO a JIP a lůžková část. 

13.42 - Impuls k výstavbě nového pavilonu dalo před sedmi lety kolegium primářů KNL. „Poskytováním péče se vyrovnáme fakultním nemocnicím, ale s menším počtem personálu a s menším objemem peněz,“ zdůraznil MUDr. Adam Vitouš, šéf kolegia primářů.

Vizualizace. Nový pavilon bude mít čtyři podlaží. Kromě urgentního příjmu tam budou diagnostické a operační sály a přestěhuje se kardiologie. Budova bude stát na místě staré interny.
Nový pavilon nemocnice bude projektovat SIAL

Setkání s hejtmanem Libereckého kraje proběhlo ve středu 24. dubna 2019 v Liberci.Zdroj: Deník / Kamil Košun13.36 - „Už jsem zažila před 20 lety podobný projekt, který se nikdy neuskutečnil,“ řekla ředitelka ošetřovatelské péče KNL Marie Fryaufová. Zmínila, že zaměstnanci se těší, protože jim modernizaci pomůže v jejich práci. „V současné době nemocnice neodpovídá našim parametrům. Cením si spolupráce s týmem i architekty. Jsem ráda, že naše připomínky z praxe byly akceptovány,“ doplnila.

13.32 - Petr Moos zmínil i skutečnosti, které vedly k navýšení původní ceny 1,62 mld. na téměř 2 mld. Navýšení vzniklo nejen z důvodů ceny stavebních prací, ale i změn norem, například ze strany hygieny. „V červnu budeme žádat o stavební povolení, doufám, že na podzim jej získáme. Harmonogram platí a věříme, že v první polovině roku 2023 budeme střihat pásku,“ doplnil.

13.30 - Po úvodním slovu hejtmana následovala prezentace náměstka pro modernizaci KNL, profesora Petra Moose. Představil, jak budou vypadat jednotlivá podlaží. „Máme za sebou návrh stavby a začínáme pracovat na detailech. Od samého začátku se zúčastňují workshopů zaměstnanci, záleží nám, aby lékaři a další personál měli k práci určitý komfort. Z tohoto pohledu jde o určitou revoluci nejen z pohledu samotné stavby, ale i v tom, jak zaměstnanci chápou proces v moderní nemocnice. Jde například o sdílení činností. To je dost nový koncept,“ zmínil profesor Petr Moos.

13.23 - „Nedovedu si představit situaci, za kterou bychom od pavilonu odstoupili, pokud chceme mít špičkovou péči zachovanou. KNL je na úrovni fakultní nemocnice, bohužel bez státní dotace. Peníze budeme muset zajistit jako akcionáři, což považuji za naši povinnost,“ uvedl hejtman Martin Půta v úvodu.

Setkání s hejtmanem Libereckého kraje proběhlo ve středu 24. dubna 2019 v Liberci.Zdroj: Deník / Kamil Košun13.16 - „Z pohledu rozhodnutí, které nás v nejbližší době čekají, považuji téma zdravotnictví za jednu z priorit,“ uvedl hned v úvodu k tématu diskuze hejtman. Ocenil, že tým modernizace poslední dva roky velmi intenzivně pracuje na tom, co je pro fungování nemocnice zásadní. Zmínil, že za poslední roky se mnohé změnilo. Stouply ceny stavebních prací, akcionáři také stojí před otázkou dofinancování.

13.06 - Debata byla zahájena a Petr Vodseďálek předal slovo hejtmanovi Martinovi Půtovi. 

Modelový pokoj přispěje k doladění pokojů v krajském Centru urgentní medicíny. To počítá se 132 standardními dvoulůžkovými pokoji a se 60 intenzivními lůžky pro ARO a JIP.
Nový pavilon liberecké nemocnice zvýší komfort pro pacienty

12.45 - Začali přicházet první hosté. 

12.40 - Role moderátora se ujal šéfredaktor Libereckého deníku Petr Vodseďálek. 

12.36 - Kromě hejtmana Libereckého kraje Martina Půty jsou hosty: náměstek hejtmana pověřený řízením rezortu zdravotnictví  MUDr. Přemysl Sobotka, generální ředitel a předseda představenstva Krajská nemocnice Liberec a.s. MUDr. Richard Lukáš, PhD., náměstek pro koordinaci výstavby nového pavilónu, oddělení koordinace výstavby nového pavilónu KNL a.s. prof. Ing. Petr Moos, CSc.,  ředitelka ošetřovatelské péče, vrchní sestra Centrálních operačních sálů, členka představenstva KNL, a.s. Mgr. Marie Fryaufová, ředitel Masarykovy měststké nemocnice v Jilemnici MUDr. Jiří Kalenský a předseda předseda představenstva českolipské nemocnice Ing. Pavel Marek a vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu Libereckého kraje Alena Riegerová a šéf kolegia primářů KNL MUDr. Adam Vitouš.

12.30 - Dobré dopoledne, vítáme vás u on-line přenosu z moderované debaty Setkání s hejtmanem Libereckého kraje, která za malou chvíli začne v Liberci. Pořádá ji regionální Deník v rámci projektu Deník s vámi.